5-2 metoden

Så här ser artikeln ut! Löpet var ju väldigt fokuserat på att ”bli smal” men det är väl så de säljer tidningar. Tycker att artikeln är bra då den är mer inriktad på det vetenskapliga och hälsoeffekterna av 5-2 dieten eller 5-2 metoden som de kallar den.

20130427-135354.jpg

Annonser